Pasar al contenido principal

Bonome, Manuel

General

Categorías: 
Escultura

 
Manuel Bonome naceu o 14 de maio de 1926 en Conxo, Santiago de Compostela (A Coruña).
 
É un dos artistas galegos máis representativos. Naceu na rúa Garcia Prieto, parroquia da Nosa Señora da Mercé de Conxo, que na actualidade se converteu nun dos barrios de maior expansión urbana da cidade de Santiago de Compostela, sen perde-los seus valores tradicionais. O prestixioso taller do seu pai foi a primeira escola do artísta, o seu pai estimulao e dalle a posibilidade de expresa-la súa arte, amparándose no que lle dicia a súa imaxinación. O mozo Manuel Bonome ten a posibilidade de aprender dos vellos é sabios mestres que formaban o persoal rexentado polo seu proxenitor. É un privilexio que contribuirá á madureza do seu inquieto espirito. O segredo do seu propio destino artístico está naquel taller familiar, o recordo do cal latexa na súa memoria. Tamén contribúen á súa formación os estudios na Escola de Artes do Claustro de profesores do que forma parte anos máis tarde.

Críticas

Crítica

Vinculado ó mundo da arte tanto por vocación como por tradición familiar, Manuel Bonome puido levar a cabo un labor diversificado e personal no que expresou a súa actitude e asemade a súa relación con Galicia e coa súa cidade naal, Santiago de Compostela, punto importante no desenvolvemento...

Galerías

Galería
  • Escultura

Galería
  • Pintura