Pasar al contenido principal

Bonome, Manuel

General

Categorías: 
Escultura

Manuel Bonome Abeledo é un dos artistas galegos máis representativos. Naceu na rúa Garcia Prieto , parroquia da Nosa Señora da Mercé de Conxo, que na actualidade se converteu nun dos barrios de maior expansión urbana da cidade de Santiago de Compostela, sen perde-los seus valores tradicionais.
O prestixioso taller do seu pai foi a primeira escola do artísta, o seu pai estimulao e dalle a posibilidade de expresa-la súa arte, amparándose no que lle dicia a súa imaxinación.
O mozo Manuel Bonome ten a posibilidade de aprender dos vellos é sabios mestres que formaban o persoal rexentado polo seu proxenitor. É un privilexio que contribuirá á madureza do seu inquieto espirito. O segredo do seu propio destino artístico está naquel taller familiar, o recordo do cal latexa na súa memoria. Tamén contribúen á súa formación os estudios na Escola de Artes do Claustro de profesores do que forma parte anos máis tarde.

Críticas

Crítica

Vinculado ó mundo da arte tanto por vocación como por tradición familiar, Manuel Bonome puido levar a cabo un labor diversificado e personal no que expresou a súa actitude e asemade a súa relación con Galicia e coa súa cidade naal, Santiago de Compostela, punto importante no desenvolvemento...

Galerías

Galería
  • Escultura

Galería
  • Pintura