Pasar al contenido principal

López Corcoba, Jorge

General

Categorías: 
Artesanía
Categorías: 
Escultura

Jorge López Corcoba naceu en París o 17 de Xullo de 1973.

Artesano tallista en madeira.

A pesares de ter nacido en Francia, foi trasladado a Vigo a temprana idade, onde pasou a meirande parte da súa vida. Alí realizou os estudos primarios, bacharel e Ciencias Económicas na Facultade de Vigo. Posteriormente cursou un Master en Dirección e Administración de Empresas na Escola de Dirección e Administración de Empresas (EDAE-Madrid).

Con dezaséis anos iniciou a súa carreira profesional, que foi compatibilizando cos seus estudos oficiais e formación complementaria. Conta con máis de 12 anos de experiencia en diversos sectores productivos e chegou a desempeñar funcións directivas en empresas industriais (ferro forxado artístico e alimentación) e de servicios (internet).

No ano 2002 decide dar un xiro á súa carreira profesional e matriculase na Escola de Artes Aplicadas Ramón Falcón de Lugo para cursa-lo Ciclo Superior denominado “Artes Aplicadas á Madeira”. Neste tempo a formación céntrase en Talla de Madeira e Ebanistería Artística, profundizando tamén sobre materias como Policromía e Dourado da Madeira, Escultura, Debuxo Artístico e Técnico, Deseño Asistido por ordenador e Historia da Arte.

No ano 2004 crea un taller de artesanía na localidade de Caritel (Pontecaldelas), na provincia de Pontevedra.

Na súa actividade diaria englóbanse dous tipos de servicios: talla en madeira e restauración. Realiza ornamentación para mobles e decorativa, artesanía en madeira tallada, imaxes e obxectos relixiosos e populares. Por outra parte restaura todo tipo de obxectos de madeira, mobles relixiosos, etc...

Galerías

Galería
  • Escultura